ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ
(παρελθόν-παρόν μέλλον)
Μία ἁγιορειτκή συμβολή
Περιέχει κείμενα πού ἀφοροῦν τόν Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων. Προηγεῖται ἐκτενής εἰσαγωγή. Εἰσηγεῖται τήν ἐπανατοποθέτησι τοῦ Διαλόγου ἐπί νέων ἐκκλησιολογικῶν βάσεων.
 
Σχῆμα: 17 x 24. Σελ. 848. Τιμή: 25,00€