ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ἐτησία περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου περιέχουσα κείμενα Ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκαλίας, καθώς καί κείμενα περί Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν. 
 
Σχῆμα: 14 x 20. Τιμή: 5,00€     ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 2018

Περιεχόμενα τεύχους:
Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων
Γερμανός Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως
Ὁ π. Εὐσέβιος Βίττης ὡς ποιμήν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
Παπα-Κοσμᾶς Γρηγοριάτης
Ἐπεσκέψατo ἡμᾶς ὁ Σωτήρ ἡμῶν
Ὁμιλία εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Συγχωρήσεως
Ἐκτρώσεις - Ἡ πρός Θεόν ὕβρις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μετανοίας ὁ Καιρός
Ἐπίκαιρα γεγονότα καί θέματα